Премини към основното съдържание

График за откриване на производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Алино, с. Ковачевци, с. Поповяне и с. Ярлово, община Самоков, област София

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

Г Р А Ф И К 

за анкетиране и попълване на кадастралния регистър на имотите 

във връзка с процедура по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии попадащи в землището на с. Алино,  на основание  ЗАПОВЕД № РД-16-9 от 20.07.2017г. 

Дата

Преди обяд

След обяд

16.10.2017г.

9.30 - 12.00

13.00- 16.30

23.10.2017г.

9.30 - 12.00

13.00- 16.30

30.10.2017г.

9.30 - 12.00

13.00- 16.30

06.11.2017г.

9.30 -12.00

13.00- 16.30

13.11.2017г.

9.30 - 12.00

13.00- 16.30

 Анкетирането ще се извършва в сградата на кметството. 

Г Р А Ф И К 

за анкетиране и попълване на кадастралния регистър на имотите

 

във връзка с процедура по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии попадащи в землището на с. Ковачевци,  на основание  ЗАПОВЕД № РД-16-9 от 20.07.2017г. 

Дата

Преди обяд

След обяд

17.10.2017г.

9.30 - 12.00

13.00- 16.30

24.10.2017г.

9.30 - 12.00

13.00- 16.30

31.10.2017г.

9.30 - 12.00

13.00- 16.30

03.11.2017г.

9.30 -12.00

13.00- 16.30

07.11.2017г.

9.30 - 12.00

13.00- 16.30

14.11.2017г.

9.30 - 12.00

13.00- 16.30

 Анкетирането ще се извършва в сградата на кметството.

Г Р А Ф И К 

за анкетиране и попълване на кадастралния регистър на имотите 

във връзка с процедура по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии попадащи в землището на  с. Поповяне,  на основание  ЗАПОВЕД № РД-16-9 от 20.07.2017г.

Дата

Преди обяд

След обяд

18.10.2017г.

9.30 - 12.00

13.00- 16.30

25.10.2017г.

9.30 - 12.00

13.00- 16.30

01.11.2017г.

9.30 - 12.00

13.00- 16.30

08.11.2017г.

9.30 -12.00

13.00- 16.30

15.11.2017г.

9.30 - 12.00

13.00- 16.30

 Анкетирането ще се извършва в сградата на кметството.

Г Р А Ф И К 

за анкетиране и попълване на кадастралния регистър на имотите 

във връзка с процедура по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии попадащи в землището на с. Ярлово,  на основание  ЗАПОВЕД № РД-16-9 от 20.07.2017г.

Дата

Преди обяд

След обяд

19.10.2017г.

9.30 - 12.00

13.00- 16.30

26.10.2017г.

9.30 - 12.00

13.00- 16.30

02.11.2017г.

9.30 - 12.00

13.00- 16.30

06.11.2017г.

9.30 -12.00

13.00- 16.30

09.11.2017г.

9.30 - 12.00

13.00- 16.30

16.11.2017г.

9.30 - 12.00

13.00- 16.30

 Анкетирането ще се извършва в сградата на кметството.

ЗА КОНТАКТИ:

СГКК – Софийска област                                                 ГБС – ИМОТИ АД

тел./факс: 02/81 88 353                                                           тел. 02/91 51 831

                 02/95 56 187                                                        факс: 02/95 71 118

e-mail:Виж имейла...                                   e-mail:Виж имейла...  


slogan bg