График за геодезически измервания с цел откриване на производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Делян, с. Златуша, с. Мала Раковица, с. Хераково, с. Храбърско, община Божурище, област София.

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена
Документи: