Премини към основното съдържание

График за геодезически измервания с цел откриване на производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Делян, с. Златуша, с. Мала Раковица, с. Хераково, с. Храбърско, община Божурище, област София.

Прикачени документи - обява
Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

slogan bg