График и обяви за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните териториии, попадащи в землищата на с. Априлци, с. Гелеменово, с. Ивайло, с. Крали Марко, с. Овчеполци, с. Пищигово, с. Росен, с. Сарая, с. Сбор, с. Топ

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

Графици и обяви за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните териториии, попадащи в землищата на с. Априлци, с. Гелеменово, с. Ивайло, с. Крали Марко, с. Овчеполци, с. Пищигово, с. Росен, с. Сарая, с. Сбор, с. Тополи дол, с. Цар Асен и с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик