ДВ, бр. 96 от 02.12.2016 г.- заповеди за откриване и одобряване на производство на КККР

Версия за печатВерсия за печат

 В ДВ, бр. 96 от 02.12.2016 г. са обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК.

1. Заповеди за откриване на производство по създаване на КККР:

- Заповед № РД-16-22 от 25.10.2016 г. – за землището на гр. Елена,  общ. Елена, обл. Велико Търново;

-  Заповед № РД-16-23 от 25.10.2016 г. - за урбанизираната територия в землището на гр. Сливница, общ. Сливница, обл. София;

- Заповед № РД-16-24 от 25.10.2016 г. – за землищата на гр. Долни Дъбник и с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен;

- Заповед № РД-16-25 от 26.10.2016 г. – за урбанизираната територия в землищата на с. Алдомировци, с. Извор и с. Бахалин, общ. Сливница, обл. София;

- Заповед № РД-16-26 от 26.10.2016 г. – за землищата на: с. Млечево, с. Дисманица, с. Столът, с. Боазът, с. Стоките, с. Валевци, с.  Купен, с. Попска, с. Селище, с. Тумбалово, с. Угорелец, с. Кръвеник,с. Войнишка, с. Табашка, с. Шопите общ. Севлиево, обл. Габрово;

- Заповед № РД-16-27 от 26.10.2016 г. – за землищата на: с. Долна Василица, гр. Костенец, гр. Момин проход, с. Горна Василица, с. Костенец, с. Очуша, с. Подгорие, с. Пчелин,  общ. Костенец, обл. София;

- Заповед № РД-16-28 от 26.10.2016 г. – за землищата на: с. Батулци, с. Брестница, с. Голяма Брестница, с. Добревци, с. Дъбравата, с. Златна Панега, с. Малък извор, с. Орешене, общ. Ябланица, обл. Ловеч;

- Заповед № РД-16-29 от 26.10.2016 г. – за землищата на: с. Бежаново, с. Беленци, с. Карлуково, с. Петревене, с. Ъглен, общ. Луковит, обл. Ловеч;

- Заповед № РД-16-30 от 31.10.2016 г. – за землищата на: с. Станчов хан, с. Бахреци, с. Велчовци, с. Власатили, с. Гайдари, с. Горни Дамяновци, с. Горяни, с. Иринеци, с. Конярското, с. Креслювци, с. Кръстец, с. Малчовци, с. Мръзеци, с. Неновци, с. Планинци, с. Радоевци, с. Руевци, с. Ралевци, с. Свирци, с. Сливово, с. Фъртуни, с. Белица, с. Армянковци, с. Глутниците, с. Димиевци, с. Драндарите, с. Дъскарите, с. Иван Димов, с. Маневци, с. Раевци, с. Райнушковци, общ. Трявна, обл. Габрово;

- Заповед № РД-16-31 от 01.11.2016 г. – за землищата на: с. Бъркач, с. Градина, с. Крушовица, с. Петърница, с. Садовец, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен;

- Заповед № РД-16-32 от 01.11.2016 г. – за землищата на гр. Бойчиновци, община Бойчиновци, с. Боровци, с. Замфирово, общ. Берковица, обл. Монтана;  

- Заповед № РД-16-33 от 01.11.2016 г. – за землищата на с. Страхилово, с. Обединение, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново;

- Заповед № РД-16-34 от 01.11.2016 г. – за землищата на: с. Български извор, с. Бабинци, с. Галата, с. Глогово, с. Гложене, с. Голям извор, с. Градежница, с. Малка Желязна, общ. Тетевен, обл. Ловеч; 

- Заповед № РД-16-35 от 02.11.2016 г. – за землищата на: гр. Неделино и с. Крайна, общ. Неделино; с. Грохотно, общ. Девин; с. Забърдо, общ. Чепеларе, обл. Смолян;

  - Заповед № РД-16-36 от 02.11.2016 г. – за землищата на: с. Научене, общ. Нова Загора; с. Тича, общ. Котел, обл. Сливен;

  - Заповед № РД-16-37 от 09.11.2016 г. – за урбанизираната територия в землищата на: с. Горни Окол, с. Гуцал, с. Долни Окол, с. Марица, с. Широки дол, общ. Самоков, обл. София;

- Заповед № РД-16-38 от 09.11.2016 г. – за землищата на: гр. Грамада, общ. Грамада; с. Чупрене, общ. Чупрене, обл. Видин;

- Заповед № РД-16-39 от 09.11.2016 г. – за землището на с. Константиново, общ. Варна, обл. Варна;

- Заповед № РД-16-40 от 09.11.2016 г. – за землищата на: с. Кайнарджа, общ. Кайнарджа, с. Ситово, общ. Ситово обл. Силистра;

- Заповед № РД-16-41 от 09.11.2016 г. – за землищата на: с. Дъбен, с. Дерманци, с. Тодоричене, с. Торос, с. Пещерна, с. Румянцево, общ. Луковит, обл. Ловеч;

- Заповед № РД-16-42 от 09.11.2016 г. – за землището на гр. Ябланица, общ. Ябланица, обл. Ловеч;

- Заповед № РД-16-43 от 09.11.2016 г. – за землището на гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен.

В срок 30 дни от обнародването на заповедите в „Държавен вестник” собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

2. Обнародвана е Заповед № РД-18-95 от 09.11.2016 г. за одобряване на КККР за землището на гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри не подлежат на обжалване.