ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.-приети КККР на недвижимите имоти за територията на район „Лозенец”- справки, писмени искания и възражения до 29.12.2016 г.

Версия за печатВерсия за печат

СЪОБЩЕНИЕ

 

СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СОФИЯ съобщава, че са приети КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ за ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

В 30-дневен срок от дата 29.11.2016 г. до 29.12.2016 г. вкл. собственици на недвижими имоти могат да направят справки, писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти, сгради, етажи в сгради, магазини и др. пред Службата по геодезия, картография и кадастър София в изнесен офис на адрес: ул. „Развигор“ № 1, кв. Лозенец (клуб на пенсионера).

 

От понеделник до петък

от 9,00 ч. до 17,30 ч.