ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г. Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

 

 

ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР, както следва:

- Заповед № РД-16-9 от 04.10.2016 г. – за землището на гр. Чирпан,  община Чирпан, област Стара Загора;

-  Заповед № РД-16-10 от 04.10.2016 г. - за землищата на: с. Боженците и с. Трапесковци; с. Кметовци и селата Беломъжите, Болтата, Влаховци, Вълков дол, Калчовци, Овощарци, Редешковци, Семерджиите, Спасовци, Съботковци, Харачерите, Цвятковци и Черневци; с. Донино и селата Ангелов и Балиновци; с. Поповци и селата Гайтаните, Гледаци, Киевци, Дивеци, Мрахори, Пецовци, Прахали, Рачевци, Чавеи и Янковци; с. Лесичарка и селата Велковци, Драгомани, Иглика, Карали, Кметчета, Колишовци, Костенковци, Раховци, Стойчовци и Тодорчета, община Габрово, област Габрово;

- Заповед № РД-16-11 от 07.10.2016 г. – за землищата на гр. Сухиндол, с. Бяла река, с. Горско Калугерово, с. Коевци и с. Красно градище, община Сухиндол, област Велико Търново;

- Заповед № РД-16-12 от 14.10.2016 г. – за землището на гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново;

- Заповед № РД-16-13 от 14.10.2016 г. – за землището на гр. Мездра,  община Мездра, област Враца;

- Заповед № РД-16-14 от 17.10.2016 г. – за землищата на: гр. Белоградчик,  община Белоградчик, област Видин; с. Антимово, с. Кутово и с. Покрайна, община Видин, област Видин;

- Заповед № РД-16-15 от 17.10.2016 г. – за землищата на: с. Николово, община Монтана, област Монтана; с. Бързия, община Берковица, област Монтана

- Заповед № РД-16-16 от 17.10.2016 г. – за землищата на гр. Дебелец, с. Самоводене и с. Ресен, община Велико Търново, област Велико Търново;

- Заповед № РД-16-17 от 17.10.2016 г. – за землищата на: с. Нова махала и с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик; гр. Костандово, община Ракитово, област Пазарджик;  с. Капитан Димитриево и с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик;

- Заповед № РД-16-18 от 17.10.2016 г. – за землището на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик;

- Заповед № РД-16-19 от 20.10.2016 г. – за землищата на: гр. Момчилград, община Момчилград, област Кърджали; с. Черноочене, с. Каблешково и с. Нови пазар, с. Пряпорец, с. Среднево, община Черноочене, област Кърджали;

- Заповед № РД-16-20 от 20.10.2016 г. – за землището на гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив;

- Заповед № РД-16-21 от 21.10.2016 г. – на урбанизираните територии в землищата на с. Братушково, с. Бърложница, с. Гургулят, с. Гълъбовци, с. Драготинци, с. Пищане, с. Повалиръж, с. Радуловци и с. Ракита, община Сливница, област София. 

В срок 30 дни от обнародването на заповедите в „Държавен вестник”, собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.