ДВ, бр. 72 от 18.09.2015 г.

Версия за печатВерсия за печат

 “Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землищата на селата Димчево и Твърдица, общ. Бургас, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 19.10.2015 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас.“