ДВ, бр. 70 от 29.08.2017 г. -съобщение за приети КККР на недвижими имоти на землища на територията на област Габрово

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

 

ДВ, бр. 70 от 29.08.2017 г.  

 

“Службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на с. Станчов хан и селата Бахреци, Велчовци, Власатили, Гайдари, Горни Дамяновци, Горяни, Иринеци, Конарското, Креслювци, Кръстец, Малчовци, Мръзеци, Неновци, Планинци, Радоевци, Руевци, Ралевци, Свирци, Сливово, Фъртуни, с. Белица и селата Армянковци, Глутниците, Димиевци, Драндарите, Дъскарите, Иван Димов, Маневци, Раевци, Райнушковци, община Трявна, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 28.09.2017 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово.“