ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г. Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР за следните територии:

Версия за печатВерсия за печат

 В ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР за следните територии:

Заповед № РД-18-57 от 05.07.2016 г. – за землището на с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна;

 Заповед № РД-18-58 от 08.07.2016 г. – за частта от землището на гр. Суворово, общ. Суворово, област Варна, която е разположена извън строителните граници на гр. Суворово;

Заповед № РД-18-59 от 08.07.2016 г. – за частта от землището на с. Просечен, общ. Суворово, област Варна, която е разположена извън строителните граници на с. Просечен;

Заповед № РД-18-60 от 08.07.2016 г. – за частта от землището на с. Николаевка, общ. Суворово, област Варна, която е разположена извън строителните граници на с. Николаевка;

 Заповед № РД-18-61 от 08.07.2016 г. – за частта от землището на с. Левски, общ. Суворово, област Варна, която е разположена извън строителните граници на с. Левски;

Заповед № РД-18-62 от 08.07.2016 г. – за частта от землището на с. Калиманци, общ. Суворово, област Варна, която е разположена извън строителните граници на с. Калиманци (без територията, за която КККР са одобрени със Заповед № РД-18-03-3 от 17.12.2010 г. на началника на СГКК Варна);

Заповед № РД-18-63 от 08.07.2016 г. – за частта от землището на с. Изгрев, общ. Суворово, област Варна, която е разположена извън строителните граници на с. Изгрев;

Заповед № РД-18-64 от 08.07.2016 г. – за частта от землището на с. Дръндар, общ. Суворово, област Варна, която е разположена извън строителните граници на с. Дръндар;

Заповед № РД-18-65 от 08.07.2016 г. – за частта от землището на с. Чернево, общ. Суворово, област Варна, която е разположена извън строителните граници на с. Чернево;

Заповед № РД-18-66 от 08.07.2016 г. – за частта от землището на с. Баново, общ. Суворово, област Варна, която е разположена извън строителните граници на с. Баново;

Заповед № РД-18-67 от 12.07.2016 г. – за землището на гр. Килифарево, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново;

Заповед № РД-18-68 от 13.07.2016 г. – за частта от землището на с. Свети Спас, общ. Долна баня, област София, която е разположена извън строителните граници на с. Свети Спас;

Заповед № РД-18-69 от 13.07.2016 г. – за частта от землището на гр. Долна баня, общ. Долна баня, област София, която е разположена извън строителните граници на гр. Долна баня. 

Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 26.09.2016 г. вкл.) пред административния съд по местонахождението на имотите, чрез съответната Служба по геодезия, картография и кадастър.