Премини към основното съдържание

ДВ, бр. 63 от 04.08.2017 г. Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

 

 

ДВ, бр. 63 от 04.08.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

- Заповед № РД-18-65/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Антоново, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-67/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Банковец, общ. Антоново, обл. Търговище;

 - Заповед № РД-18-68/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Богомолско, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-69/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Букак, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-70/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долна Златица, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-71/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Длъжка поляна, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-72/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Добротица, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-73/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дъбравица, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-74/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Капище, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-75/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Коноп, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-76/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Китино, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-77/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Любичево, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-78/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мечово, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-79/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Малка Черковна, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-80/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Свирчово, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-81/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Равно село, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-82/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Присойна, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-83/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Орач, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-84/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Моравка, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-85/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Моравица, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-86/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Милино, общ. Антоново, обл. Търговище;

 - Заповед № РД-18-87/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Разделци, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-88/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стеврек, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-89/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Семерци, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-90/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Свободица, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-91/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Трескавец, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-92/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Таймище, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-93/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Старчище, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-94/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Яребично, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-95/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Язовец, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-96/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Шипок, общ. Кирково, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-97/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тихомир, общ. Кирково, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-98/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Светлен, общ. Кирково, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-99/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стрижба, общ. Кирково, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-100/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Старейшино, общ. Кирково, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-101/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Средско, общ. Кирково, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-102/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Секирка, общ. Кирково, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-103/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Самокитка, общ. Кирково, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-104/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кремен, общ. Кирково, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-105/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кран, общ. Кирково, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-106/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Каялоба, общ. Кирково, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-107/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Здравчец, общ. Кирково, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-108/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Загорски, общ. Кирково, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-109/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Еровете, общ. Кирково, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-110/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гривяк, общ. Кирково, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-111/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горно Кирково, общ. Кирково, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-112/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горно Къпиново, общ. Кирково, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-113/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вълчанка, общ. Кирково, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-114/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Върли дол, общ. Кирково, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-115/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Върбен, общ. Кирково, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-116/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Брегово, общ. Кирково, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-117/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бенковски, общ. Кирково, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-118/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Априлци, общ. Кирково, обл. Кърджали.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.

 

 

 

slogan bg