ДВ, бр. 47 от 26.06.2015 г.

Версия за печатВерсия за печат

“Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на кв. Ветрен - гр. Бургас, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 27.07.2015 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас.“

    

“Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за част от землището на гр. Червен бряг (кв. Пети и територията извън строителните граници на населенот място), общ. Червен бряг, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник”, (до 27.07.2015 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен.“