ДВ, бр. 41 от 05.06.2015 г.

Версия за печатВерсия за печат

“Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землищата на: гр. Каспичан и с. Каспичан, с. Салманово, с. Мараш, с. Дибич, с. Мадара, с. Овчарово, с. Костена река, с. Кладенец, с. Вехтово, с. Ветрище, общ. Шумен, които са в Службата по геодезия, картография и кадастър Шумен. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 06.07.2015 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен.“