ДВ, бр. 30 от 24.04.2015 г.

Версия за печатВерсия за печат

“Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землищата на: с. Дединци и селата Дедина и Равново, с. Долно Шивачево, с. Резач и с. Делова махала, с. Родина, с. Росно, с. Сливовица и с. Чешма, с. Средно село и селата Чистово, Новогорци, Рекичка, Дълги припек, Чуката, Овощна, община Златарица. Кадастралната карта и кадастралните регистри са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 25.05.2015 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново.“