ДВ, бр. 11 от 31.01.2017 г. -заповеди за одобряване на населени места в обл. Плевен , Пловдив, Пазарджик, Търговище, Русе

Версия за печатВерсия за печат

 

 

ДВ, бр. 11 от 31.01.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри както следва:

- Заповед № РД-18-124/22.12.2016 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Брестовец, общ. Плевен;

- Заповед № РД-18-125/22.12.2016 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Крали Марко, общ. Пазарджик;

- Заповед № РД-18-126/22.12.2016 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Ляхово, общ. Пазарджик;

- Заповед № РД-18-127/22.12.2016 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Белащица, общ. „Родопи”, обл. Пловдив;

- Заповед № РД-18-128/22.12.2016 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Върбица, общ. Плевен;

- Заповед № РД-18-129/22.12.2016 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Буховци, общ. Търговище;

- Заповед № РД-18-130/27.12.2016 г. – за землището на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе;

- Заповед № РД-18-131/27.12.2016 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Васил Левски, общ. Търговище;

- Заповед № РД-18-132/29.12.2016 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Пчелно, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-133/29.12.2016 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Стойново, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-134/29.12.2016 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Ястребино, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-135/29.12.2016 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Мировец, общ. Търговище.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри не подлежат на обжалване.