ДВ, бр. 101 от 20.12.2016 г.

Версия за печатВерсия за печат

 

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за следните територии:

- Заповед № РД-18-71/21.07.2016 г. – за поземлен имот с идентификатор 56215.410.1 по трасето на железопътен участък гара Волуяк – гара Костинброд – спирка Петърч, попадащ в землището на с. Петърч, общ. Костинброд, обл. София;

- Заповед № РД-18-96/23.11.2016 г. – за поземлен имот с идентификатор 02659.2242.26, гр. Банкя, район „Банкя”, Столична община;

- Заповед № РД-18-97/24.11.2016 г. – за частта от землището на с. Алино, общ. Самоков, обл. София, която е разположена извън строителните граници на с. Алино;

- Заповед № РД-18-98/25.11.2016 г. – за група поземлени имоти по трасето на VIII-ма железопътна линия Пловдив - Бургас, попадащи в землищата на с. Черна гора, с. Партизанин, общ. Братя Даскалови, гр. Чирпан, с. Рупките, с. Свобода, с. Малко Тръново, общ. Чирпан, с. Воденичарово, с. Самуилово, с. Михайлово, с. Борово, с. Арнаутито, с. Калояновец, с. Християново, с. Еленино, с. Хрищени, с. Калитиново, с. Дълбоки, с. Горно Ботево, с. Плоска могила, с. Хан Аспарухово, с. Оряховица, с. Подслон, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора;

- Заповед № РД-18-99/25.11.2016 г. – за група поземлени имоти по трасето на VIII-ма железопътна линия Пловдив - Бургас, попадащи в землищата на с. Безмер, с. Кабиле, с. Завой, общ. Тунджа, с. Зимница, с. Атолово, общ. Стралджа, обл. Ямбол;

- Заповед № РД-18-100/25.11.2016 г. – за група поземлени имоти по трасето на VIII-ма железопътна линия Пловдив – Бургас, попадащи в землищата на с. Събрано, с. Загорци, с. Стоил войвода, с. Съдиево, с. Каменово, с. Коньово, общ. Нова Загора, с. Младово, гр. Кермен, с. Скобелево, с. Бозаджии, с. Желю войвода, общ. Сливен, обл. Сливен;

- Заповед № РД-18-101/25.11.2016 г. – за група поземлени имоти по трасето на VIII-ма железопътна линия Пловдив – Бургас, попадащи в землищата на с. Деветинци, с. Венец, с. Искра, с. Церковски, гр. Карнобат, с. Глумче, с. Кликач, общ. Карнобат, с. Черноград, с. Тополица, с. Поляново, с. Карагеоргиево, гр. Айтос, общ. Айтос, гр. Българово,  общ. Бургас, гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас;

 - Заповед № РД-18-102/28.11.2016 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Вельово, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-103/28.11.2016 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Великовци, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-104/28.11.2016 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Дюлино, общ. Бяла, обл. Варна;

- Заповед № РД-18-105/28.11.2016 г. – за неурбанизираната територия в землището на с. Господиново, общ. Бяла, обл. Варна;

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри не подлежат на обжалване.