Премини към основното съдържание

Приети са КККР за територията на район ТРИАДИЦА, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Тип обява
Стандартна обява

СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СОФИЯ на основание чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър съобщава, че са приети КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ за територията на район ТРИАДИЦА, СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

В 30-дневен срок от обнародването в ДВ бр. 3/12.01.2016 г. (до 11.02.2016 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти (поземлени имоти, сгради, етажи в сгради, магазини и др.) пред Службата по геодезия, картография и кадастър София в изнесен офис в административната сграда на район ТРИАДИЦА, ул. „Алабин“ № 54, ет. 3, заседателна зала (стая 301).

 

slogan bg