Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 99 от 28.11.2023 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 99 от 28.11.2023 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № КД-14-27 от 06.11.2023 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Балдево и с. Скребатно, община Гърмен, област Благоевград.

Заповед № КД-14-29 от 20.11.2023 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Градини, с. Житен, с. Зограф, с. Изворово, с. Краище, с. Красен, с. Къпиново, с. Лозница, с. Пчеларово, с. Росен, с. Росица, с. Сноп и с. Узово, община Генерал Тошево, област Добрич.

Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 28.12.2023 г., вкл.)

slogan bg