Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 95 от 29.11.2022 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 95 от 29.11.2022 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № КД-14-34 от 04.11.2022 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на гр. Плачковци и с. Радевци, община Трявна, област Габрово.
Заповед № КД-14-35 от 04.11.2022 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Бижовци, с. Енчовци, с. Престой и с. Фъревци, община Трявна, област Габрово.
Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 29.12.2022 г., вкл.)
 

slogan bg