Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 92 от 03.11.2023 г. е обнародвана заповед на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 92 от 03.11.2023 г. е обнародвана заповед на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № КД-14-22 от 17.10.2023 г.  за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Драгомир, с. Любен, с. Найден Герово, с. Правище, гр. Съединение и с. Церетелево, община Съединение, област Пловдив.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 04.12.2023 г., вкл.)

 

slogan bg