Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 87 от 09.10.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 87 от 09.10.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № КД-14-124 от 17.09.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Жилино и с. Избул, община Нови пазар, област Шумен;
Заповед № КД-14-125 от 17.09.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Войвода и с. Правенци, община Нови пазар, област Шумен.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 09.11.2020 г., вкл.).

slogan bg