Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 84 от 08.10.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 84 от 08.10.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: 
Заповед № КД-14-86 от 01.09.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Михнево, община Петрич, област Благоевград.

Заповед № КД-14-89 от 15.09.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Голям извор, с. Голяма вода, с. Желязковец, с. Кара Михал, с. Пчелина, с. Самуил и с. Хърсово, община Самуил, област Разград. 

Заповед № КД-14-90 от 15.09.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Богомилци, с. Кривица и с. Хума, община Самуил, област Разград.

Заповед № КД-14-91 от 15.09.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Богданци и с. Ножарово, община Самуил, област Разград.

Заповед № КД-14-92 от 20.09.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Асеновец, с. Баня и с. Брястово, община Нова Загора, област Сливен.

Заповед № КД-14-93 от 20.09.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Богданово, с. Бял кладенец и с. Дядово, община Нова Загора, област Сливен.

Заповед № КД-14-94 от 27.09.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Бърдоква, с. Драгомъж, с. Йонково и с. Лудогорци, община Исперих, област Разград.

Заповед № КД-14-95 от 27.09.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Делчево, с. Конево, с. Тодорово и с. Яким Груево, община Исперих, област Разград.

Заповед № КД-14-96 от 27.09.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград.

Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 08.11.2021 г., вкл.)

В ДВ, бр. 84 от 08.10.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: 
Заповед № РД-18-55 от 20.09.2021 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия на с. Гайтанци, община Видин, област Видин.

Заповед № РД-18-56 от 20.09.2021 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия на с. Ботево, община Видин, област Видин.

Заповед № РД-18-57 от 20.09.2021 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия на с. Цар Симеоново, община Видин, област Видин.

Заповедите влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

В ДВ, бр. 84 от 08.10.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № РД-16-37 от 21.09.2021 г. за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри  за урбанизираните територии в землищата на с. Ганчовец, в което попада и с. Руня; с. Гостилица; с. Длъгня, в което попадат и с. Гоздейка, с. Катранджии и с. Соколово; с. Зая, в което попадат и с. Геня и с. Саласука; с. Каломен, в което попадат и с. Балванците и с. Еленците; с. Караиванца; с. Радовци, в което попадат и с. Горни Драгойча, с. Дурча, с. Русиновци, с. Сухолоевци и с. Шушня; с. Скалско; с. Чуково, в което попада и с. Плачка; с. Царева ливада, в което попадат и с. Банари, с. Малки Българени, с. Раданчето, с. Бучуковци, с. Горни Върпища, с. Джуровци, с. Добрените, с. Долни Върпища, с. Долни Драгойча, с. Доча, с. Искра, с. Косилка, с. Куманите, с. Къртипъня, с. Нейчовци, с. Пърша, с. Станча и с. Сяровци;  с. Янтра, община Дряново, област Габрово.

Заповед № РД-16-38 от 21.09.2021 г. за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри  за урбанизираните територии в землищата на с. Беброво, в което попадат и с. Богданско, с. Босевци, с. Бялковци, с. Ганев дол, с. Иванивановци, с. Петковци, с. Попрусевци, с. Попска, с. Чавдарци и с. Черни дял; с. Блъсковци, в което попадат и с. Велювци, с. Големани, с. Дърлевци, с. Марафелци, с. Недялковци, с. Николовци, с. Титевци, с. Търкашени и с. Червенковци; с. Бойковци, в което попада и с. Светославци; с. Буйновци, в което попадат и с. Велковци, с. Габрака, с. Долни Танчевци, с. Драгневци, с. Кожлювци, с. Котуци, с. Крилювци, с. Лазарци, с. Мариновци, с. Нешевци, с. Николчовци, с. Ничовци, с. Нюшковци и с. Шубеци; с. Дебели рът, с което попадат и с. Дайновци, с. Стояновци и с. Тънки рът; с. Дрента, в което попадат и с. Баждари, с. Горни край, с. Добревци, с. Караиванци, с. Косевци и с. Пейковци; с. Илаков рът, в което попадат и с. Трънковци, с. Угорялковци и с. Хъневци; с. Каменари; с. Константин, в което попадат и с. Глоговец, с. Козя река и с. Крумчевци; с. Костел, в което попадат и с. Валето, с. Граматици, с. Зеленик, с. Колари и с. Събковци; с. Майско, в което попадат и с. Вълчовци, с. Лесиче и с. Томбето; с. Марян, в което попадат и с. Долни Марян и с. Радовци; с. Мийковци, в което попадат и с. Високовци, с. Горни Танчевци, с. Игнатовци, с. Ралиновци и с. Топузи; с. Палици, в което попадат и с. Брезово, с. Горска, с. Давери, с. Миневци и с. Тумбевци; с. Руховци, в което попада и с. Христовци; с. Средни колиби, в което попадат и с. Бадевци, с. Берковци, с. Илиювци, с. Раювци и с. Харваловци; с. Тодювци, в което попадат и с. Аплаци, с. Багалевци, с. Бейковци, с. Веселина, с. Драгановци, с. Драгийци, с. Дуковци, с. Кантари, с. Карандили, с. Киревци, с. Мирчовци, с. Мъртвината, с. Папратлива, с. Райновци, с. Султани, с. Цвеклювци и с. Шиливери; с. Чакали; с. Шилковци, в което попадат и с. Баевци, с. Гърдевци и с. Ребревци; с. Яковци, в което попадат и с. Балуци, с. Бръчковци, с. Вързилковци, с. Донковци, с. Драганосковци, с. Махалници, с. Стойчевци и с. Вълчовци,  община Елена, област Велико Търново.

Заповед № РД-16-39 от 21.09.2021 г. за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри  за урбанизираните територии в землищата на гр. Камено, в което попада и с. Свобода; с. Винарско, с. Вратица, с. Желязово, с. Кръстина, с. Ливада, с. Полски извор, с. Русокастро, с. Трояново и с. Тръстиково, община Камено, област Бургас.

В срок 30 дни от обнародването на заповедите в „Държавен вестник“ (08.11.2021 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

slogan bg