Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 82 от 18.09.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 82 от 18.09.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № КД-14-112 от 02.09.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Филаретово, община Котел, област Сливен;
Заповед № КД-14-113 от 02.09.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Равнец, община Бургас, област Бургас;
Заповед № КД-14-114 от 02.09.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Брястовец и с. Драганово, община Бургас, област Бургас;
Заповед № КД-14-115 от 04.09.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Антон, община Антон, област София.
   Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 19.10.2020 г., вкл.).

slogan bg