Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 70 от 15.08.2023 г. е обнародвана заповед на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 70 от 15.08.2023 г. е обнародвана заповед на изпълнителния директор на АГКК, както следва: 
Заповед № КД-14-14 от 02.08.2023 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник, община Долна Митрополия, област Плевен.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 14.09.2023 г., вкл.)
 
 

slogan bg