Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 60 от 20.07.2021 г. е обнародвана заповед на изпълнителния директор на АГКК № КД-14-50 от 24.06.2021 г.

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 60 от 20.07.2021 г. е обнародвана заповед на изпълнителния директор на АГКК № КД-14-50 от 24.06.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на: с. Ботево, с. Гайтанци, с. Цар Симеоново и гр. Дунавци, община Видин, област Видин. 

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 19.08.2021 г., вкл.)
 

slogan bg