Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 4 от 13.01.2023 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 4 от 13.01.2023 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № РД-18-243 от 15.12.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия на с. Паничище, община Сапарева баня, област Кюстендил.

Заповед № РД-18-244 от 15.12.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Ресилово, община Сапарева баня, област Кюстендил.

Заповед № РД-18-245 от 15.12.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Овчарци, община Сапарева баня, област Кюстендил.

Заповедите влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

В ДВ, бр. 4 от 13.01.2023 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № КД-14-40 от 15.12.2022 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на гр. Бургас, община Бургас, с. Веселие, с. Ясна поляна, община Приморско, с. Росен, община Созопол, област Бургас.
 
Заповед № КД-14-41 от 19.12.2022 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Капатово, община Петрич, област Благоевград.
Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 13.02.2023 г., вкл.)
 

slogan bg