Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 38 от 28.04.2023 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 38 от 28.04.2023 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № КД-14-4 от 27.03.2023 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на гр. Попово, община Попово, област Търговище.
 
Заповед № КД-14-5 от 28.03.2023 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Обидим, община Банско, област Благоевград.
Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 29.05.2023 г., вкл.)
 

slogan bg