Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 22 от 16.03.2021 г. е обнародвана Заповед № КД-14-17 от 11.02.2021 г.

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 22 от 16.03.2021 г. е обнародвана Заповед № КД-14-17 от 11.02.2021 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Жиленци, с. Горна Брестница, с. Радловци, с. Граница, с. Катрище, с. Таваличево, гр. Кюстендил и с. Грамаждано, община Кюстендил, област Кюстендил. 
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 15.04.2021 г., вкл.)
 

slogan bg