Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 108 от 22.12.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 108 от 22.12.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № РД-18-294 от 07.12.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Белащица, община „Родопи“, област Пловдив;
Заповед № РД-18-295 от 08.12.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Храбрино, община „Родопи“, област Пловдив;
Заповед № РД-18-296 от 08.12.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Извор, община „Родопи“, област Пловдив;
Заповед № РД-18-297 от 08.12.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Дедово, община „Родопи“, област Пловдив;
Заповед № РД-18-298 от 08.12.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Брестник, община „Родопи“, област Пловдив;
Заповед № РД-18-299 от 08.12.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Браниполе, община „Родопи“, област Пловдив;
   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

slogan bg