Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 101 от 20.12.2022 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 101 от 20.12.2022 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № РД-18-202 от 21.11.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Люляково, община Генерал Тошево, област Добрич.

Заповед № РД-18-203 от 21.11.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Малина, община Генерал Тошево, област Добрич.

Заповед № РД-18-204 от 21.11.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Преселенци, община Генерал Тошево, област Добрич.

Заповед № РД-18-205 от 21.11.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Рогозина, община Генерал Тошево, област Добрич.

Заповед № РД-18-206 от 21.11.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Сираково, община Генерал Тошево, област Добрич.

Заповед № РД-18-207 от 21.11.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Спасово, община Генерал Тошево, област Добрич.

Заповед № РД-18-208 от 21.11.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Средина, община Генерал Тошево, област Добрич.

Заповед № РД-18-209 от 21.11.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Сърнино, община Генерал Тошево, област Добрич.

Заповед № РД-18-210 от 21.11.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Чернооково, община Генерал Тошево, област Добрич.

Заповед № РД-18-218 от 24.11.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираните територии в землището на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив.

Заповед № РД-18-219 от 25.11.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Белотинци, община Монтана, област Монтана.

Заповед № РД-18-220 от 25.11.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Липен, община Монтана, област Монтана.

Заповед № РД-18-221 от 25.11.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Смоляновци, община Монтана, област Монтана.

Заповед № РД-18-222 от 25.11.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Драганица, община Вършец, област Монтана.

Заповедите влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

slogan bg