Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 101 от 05.12.2023 г. е обнародвана Заповед № КД-14-30 от 20.11.2023 г.

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 101 от 05.12.2023 г. е обнародвана Заповед № КД-14-30 от 20.11.2023 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Бъзън, гр. Мартен, с. Николово, с. Сандрово, с. Червена вода, община Русе, с. Пиргово и с. Щръклево, община Иваново, област Русе.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 04.01.2024 г., вкл.)

slogan bg