Skip to main content

Доставка и монтаж на 2 (два) броя въздушноохлаждаеми прецизни климатизатори с изнесен кондензатор на директно изпарение сплит система, тип „Close Control Unit“ за обект „Център за данни“ при АГКК

29 March 2019
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

 

Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка и монтаж на 2 (два) броя въздушноохлаждаеми прецизни климатизатори с изнесен кондензатор на директно изпарение сплит система, тип „Close Control Unit“ за обект „Център за данни“ при АГКК“.

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 08.04.2019 г., включително, до 17 часа.

 

Офертите ще се отворят на 09.04.2019 ч. от 10:00 ч. на посочения по-горе адрес.

Дата Файл за сваляне Описание Размер
29.03.2019 docxobrazecobqva-klimatizatori-2019.pdf Образец обява - климатизатори 2019 1.15 MB
29.03.2019 deklaraciiobrazci-klimatizatori-2019.zip Декларации (образци) - климатизатори 2019 167.49 KB
29.03.2019 informaciyaaop-klimatizatori-2019.pdf Информация АОП - климатизатори 2019 336.57 KB
29.03.2019 metodika-klimatizatori-2019.pdf Методика - климатизатори 2019 277.65 KB
29.03.2019 prilozheniya-klimatizatori-2019.zip Приложения - климатизатори 2019 538.14 KB
29.03.2019 tehnicheskaspecifikaciya-klimatizatori-2019.pdf Техническа спецификация - климатизатори 2019 320.64 KB
29.03.2019 usloviyazauchastieiukazaniya-klimatizatori-2019.pdf Условия и указания- климатизатори 2019 2.06 MB
11.04.2019 protokol_no_1-klimatizatori.pdf Протокол № 1-климатизатори 2.46 MB
24.04.2019 protokol_no_2_-_zalichen.pdf Протокол 2 2.46 MB
29.05.2019 dd-60-2019_koves_eood_zalichen.pdf ДД-60-2019 КОВЕС ЕООД 2.88 MB

slogan bg