Skip to main content

Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Ямбол

Към всички области

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници 
Елхово Болярово гр. Болярово - 05284 землището
с. Ружица - 63272 землището
с.Стефан Караджово -
69208
землището
с. Странджа - 69674 землището
с. Шарково - 83051 землището
с.Воден - 11658 неурб. територия
с.Вълчи извор - 12588 неурб. територия
с.Голямо Крушево - 15881 неурб. територия
с.Горска поляна - 17097 неурб. територия
с.Денница - 20657 неурб. територия
с.Дъбово - 24356 неурб. територия
с.Златиница - 31019 неурб. територия
с.Иглика - 32264 неурб. територия
с.Камен връх - 35756 неурб. територия
с.Крайново - 39356 неурб. територия
с.Малко Шарково - 46704 неурб. територия
с.Мамарчево - 46958 неурб. територия
с.Оман - 53504 неурб. територия
с.Попово - 57652 неурб. територия
с.Ситово - 66679 неурб. територия
Елхово гр. Елхово - 27382 землището
с. Борисово - 05520 неурб.територия
с. Бояново - 06001 неурб.територия
с.Вълча поляна - 12530 неурб. територия
с.Голям Дервент - 15730 неурб. територия
с. Гранитово - 17748 неурб.територия
с. Добрич - 21542 неурб.територия
с. Жребино - 29516 неурб.територия
с. Изгрев - 32576 неурб.територия
с. Кирилово - 36909 неурб.територия
с. Лалково - 43116 неурб.територия
с. Лесово - 43459 землището
с. Малко Кирилово - 46615 неурб.територия
с. Маломирово - 46797 неурб.територия
с. Малък манастир - 46904 неурб.територия
с. Мелница - 47768 неурб.територия
с. Пчела - 58801 неурб.територия
с. Раздел - 61738 неурб.територия
с. Славейково - 66980 неурб.територия
с. Стройно - 69883 неурб.територия
с. Трънково - 73328 землището
с. Чернозем - 81121 неурб.територия
Ямбол Стралджа гр.Стралджа - 69660 землището
с. Александрово - 00343 неурб.територия
с. Атолово - 00816 неурб.територия
с. Богорово - 04786 неурб.територия
с. Воденичане - 11661 неурб.територия
с. Войника - 11908 неурб.територия
с. Джинот - 20804 неурб.територия
с. Зимница - 30898 неурб.територия
с. Иречеково - 32771 неурб.територия
с. Каменец - 35794 неурб.територия
с.Леярово - 43615 землището
с. Лозенец - 44118 неурб.територия
с. Люлин - 44666 неурб.територия
с. Маленово - 46303 неурб.територия
с. Недялско - 51384 неурб.територия
с. Палаузово - 55244 неурб.територия
с. Поляна - 57409 неурб.територия
с. Правдино - 58003 неурб.територия
с. Първенец - 59046 неурб.територия
с. Саранско - 65406 неурб.територия
с. Тамарино - 72076 неурб.територия
с. Чарда - 80220 неурб.територия
Тунджа с. Асеново - 00758 неурб.територия
с. Безмер - 03229 неурб.територия
с. Болярско - 05308 неурб.територия
с. Ботево - 05863 неурб.територия
с. Бояджик - 05952 неурб.територия
с. Веселиново - 10776 неурб.територия
с. Видинци - 10985 неурб.територия
с. Генерал Инзово - 32740 неурб.територия
с. Генерал Тошево - 14725 неурб.територия
с. Голям манастир - 15789 неурб.територия
с. Гълъбинци - 18259 неурб.територия
с. Дражево - 23501 неурб.територия
с. Драма - 23557 неурб.територия
с. Дряново - 23978 неурб.територия
с. Завой - 30096 неурб.територия
с. Златари - 30956 неурб.територия
с. Кабиле - 35028 неурб.територия
с. Калчево - 35609 неурб.територия
с. Каравелово - 36200 неурб.територия
с. Козарево - 37681 неурб.територия
с. Коневец - 38279 неурб.територия
с. Крумово - 40018 неурб.територия
с. Кукорево - 40484 неурб.територия
с. Маломир - 46783 неурб.територия
с. Меден кладенец - 47562 неурб.територия
с. Межда - 47682 неурб.територия
с. Миладиновци - 48101 неурб.територия
с. Могила - 48787 неурб.територия
с. Овчи кладенец - 53299 неурб.територия
с. Окоп - 53480 неурб.територия
с. Победа - 56873 неурб.територия
с. Робово - 62757 неурб.територия
с. Роза - 62921 неурб.територия
с. Савино - 65036 неурб.територия
с. Симеоново - 66456 неурб.територия
с. Скалица - 66737 неурб.територия
с. Сламино - 67177 неурб.територия
с. Стара река - 68878 неурб.територия
с. Тенево - 72240 неурб.територия
с. Търнава - 73657 неурб.територия
с. Хаджидимитрово - 77030 неурб.територия
с. Ханово - 77150 неурб.територия
с. Чарган - 80217 неурб.територия
с. Челник - 80306 неурб.територия
Ямбол гр. Ямбол - 87374 землището

 

slogan bg