Skip to main content

Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Смолян

Към всички области

 

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници 
Девин Борино с. Борино - 05462 землището
с. Буйново - 06879 неурб. територия
с. Кожари - 37592 неурб. територия
с.Чала - 80159 землището
с. Ягодина - 87223 неурб. територия
Девин гр. Девин - 20465 землището
с. Беден - 03112 неурб. територия
с. Брезе - 06269 неурб. територия
с. Грохотно - 17957 землището
с. Гьоврен - 18424 неурб. територия
с. Кестен - 36796 неурб. територия
с. Лясково - 44848 неурб. територия
с. Михалково - 48547 неурб. територия
с. Осиково - 54198 неурб. територия
с. Селча - 66130 неурб. територия
с. Стоманево - 69465 неурб. територия
с. Триград - 73105 землището
с. Водни пад - 11733
с. Жребево - 29502
с. Чуруково - 81815 неурб. територия
Доспат гр. Доспат - 23025 землището
с. Барутин - 02779 неурб. територия
с. Бръщен - 06700 неурб. територия
с. Змеица - 31259 неурб. територия
с. Късак - 41006 неурб. територия
с. Любча - 44642 неурб. територия
с. Црънча - 78567 неурб. територия
с. Чавдар - 80025 неурб. територия
Златоград Златоград с. Аламовци - 00196 неурб. територия
с. Долен - 21871 неурб. територия
с. Ерма река - 27588 неурб. територия
Златоград- 31111 землището
с. Кушла - 40806 неурб. територия
с. Старцево - 69105 неурб. територия
с. Страшимир - 69759 неурб. територия
с. Цацаровци - 78241 неурб. територия
Неделино гр. Неделино - 51319 землището
с. Крайна - 41277 урб. територия
с. Бурево - 07911 неурб. територия
с. Върли дол - 12896 неурб. територия
с. Върлино - 12927 неурб. територия
с. Гърнати - 18374 неурб. територия
с. Диманово - 21004 неурб. територия
с. Еленка - 41157 неурб. територия
с. Изгрев - 32559 неурб. територия
с. Козарка - 37695 неурб. територия
с. Кочани - 39092 неурб. територия
с. Кундево - 40628 неурб. територия
с. Оградна - 53388 неурб. територия
с. Средец - 68309 неурб. територия
с. Тънка бара - 73883 неурб. територия
Мадан Рудозем гр. Рудозем - 63207 землището                                                                    
с. Бяла река - 07689  
с. Борие - 05365   
с. Боево -   04861    
с. Добрева череша - 21347 
с. Дъбова - 24284   
с. Кокорци - 37959
с. Витина - 11301  неурб. територия
с. Войкова лъка - 11870 неурб. територия
с. Елховец - 27365 неурб. територия
с. Иваново - 32929 неурб. територия
с. Мочуре - 49165 неурб. територия
с. Оглед - 53309 неурб. територия
с. Пловдивци - 56798 неурб. територия
с. Поляна - 57399 неурб. територия
с. Равнината - 61193  неурб. територия
с.Рибница - 62637 неурб. територия
с.Чепинци - 80399 неурб. територия
Мадан с. Бориново - 05476 неурб. територия
с. Боровина - 05579 неурб. територия
с. Букова поляна - 06937 неурб. територия
с. Буково - 07017 неурб. територия
с. Вехтино - 10910 неурб. територия
с. Върба - 12655 неурб. територия
с. Върбина - 12718 неурб. територия
с. Галище - 14413 неурб. територия
с. Купен - 40662 неурб. територия
с. Леска - 40662 неурб. територия
с. Лещак - 43582 неурб. територия
с. Ловци - 43983 землището
с. Чурка - 81801
гр. Мадан - 46045 землището
с. Крушев дол - 40110
с. Митовска - 48461 неурб. територия
с. Мъглища - 49504 неурб. територия
с. Равнил - 61162 неурб. територия
с. Равнища - 61176 неурб. територия
с. Средногорци - 68451 неурб. територия
с. Студена - 70041 неурб. територия
с. Тънкото - 73599 неурб. територия
с. Цирка - 78505 неурб. територия
с. Шаренска - 83048 неурб. територия
Смолян Баните с. Баните - 44402 землището
с. Босилково -  05737 неурб. територия
с. Вишнево - 11377 неурб. територия
с. Вълчан дол - 12526 неурб. територия
с. Глогино - 15117 неурб. територия
с. Гълъбово - 00850 неурб. територия
с. Давидково - 20033 неурб. територия
с. Две тополи - 20198 неурб. територия
с. Дебеляново - 20290 неурб. територия
с. Дрянка - 23875 неурб. територия
с. Загражден - 30209 неурб. територия
с. Кръстатица - 40326 неурб. територия
с. Малка Арда - 46406 неурб. територия
с. Оряховец - 54002 неурб. територия
с. Планинско - 59313 неурб. територия
с. Рибен дол -  62606 неурб. територия
с. Сливка -  67355 неурб. територия
с. Стърница - 70158 неурб. територия
с. Траве - 72922 неурб. територия
Смолян с. Орешец - 53792 землището
с. Кокорово - 37945
гр. Смолян - 67653   землището
с. Дунево - 24089 
с. Габрица - 14129
с. Влахово - 11572   
с. Писаница- 56455 
с. Хасовица- 77205
с. Буката - 06923 землището
с. Стойките - 69345 землището
с. Водата - 11604
с. Гращица - 17837
с. Стража - 69585 землището
с. Търън - 73777 землището
с. Еленска - 27262
с. Арда - 00597 землището
с. Алиговска - 00388
с. Гоздевица - 15343
с. Гудевица - 18068
с. Речани - 62534
с. Горна Арда - 02782 землището
с. Билянска - 04100
с. Средок - 68521
с. Момчиловци - 49014 землището
с. Смилян - 67547 землището
с. Баблон - 02076
с. Чокманово - 81520 землището
с. Гела - 14605 землището
с. Магарджица - 46019
с. Заевите - 30226
с. Широка лъка - 83274 землището
с. Върбово - 12807
с. Кукувица - 40498
с. Сливово - 67430
с. Солища - 68000 землището
с. Стикъл - 69256
с. Белев дол - 03321 неурб. територия
с. Бориково - 05414 неурб. територия
с. Бостина - 05801 неурб. територия
с. Букаците - 02988 неурб. територия
с. Виево - 11048 неурб. територия
с. Вълчан - 12512 неурб. територия
с. Горово - 17052 неурб. територия
с. Градът - 17631 неурб. територия
с. Катраница - 36631 неурб. територия
с. Киселчово - 36974 неурб. територия
с. Кошница - 39181 неурб. територия
с. Кремене - 39637 неурб. територия
с. Кутела - 40748 неурб. територия
с. Левочево - 43219 неурб. територия
с. Лъка - 44433 неурб. територия
с. Могилица - 48814 неурб. територия
с. Мугла - 49285    неурб. територия
с. Петково - 55991 неурб. територия
с. Подвис - 56962 неурб. територия
с. Полковник Серафимово - 57282 неурб. територия
с. Река - 62462 неурб. територия
с. Селище - 66069 неурб. територия
с. Славейно - 66957 неурб. територия
с. Сивино - 66384 неурб. територия
с. Соколовци - 67965 неурб. територия
с. Тикале - 72391 неурб. територия
с. Требище - 73033 неурб. територия
с. Турян - 73482 неурб. територия
с. Чеплетен - 80412 неурб. територия
Чепеларе Чепеларе гр.Чепеларе - 80371 землището
с.Богутево - 04801 неурб. територия
с. Забърдо - 30034 землището
с.Зорница - 31351 неурб. територия
с.Малево - 46286 неурб. територия
с.Орехово - 53669 неурб. територия
с.Павелско - 55035 неурб. територия
с. Проглед - 58517 землището
с.Хвойна - 77219 неурб. територия

slogan bg