Skip to main content

В ДВ, бр. 82 от 01.10.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 82 от 01.10.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: 
Заповед № КД-14-87 от 01.09.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Бистрица и с. Горно Хърсово, община Благоевград, област Благоевград.

Заповед № КД-14-88 от 02.09.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Бело поле, с. Дъбрава и с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград. 

Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 01.11.2021 г., вкл.)
 

slogan bg