Skip to main content

Доставка на преносими компютри за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Статус
Възложена

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет „ Доставка на преносими компютри за нужните на Агенция по геодезия, картография и кадастър” , по Рамково споразумение № СПОР-24/20.11.2019 г.

Сроковете за подаване на оферти и изискванията на поръчката са описани в приложените файлове, като същите са достъпни и в Софтуера за електронно възлагане на обществени поръчки /СЕВОП/, под № 1814.

Дата Описание на файла Размер Файл за сваляне
12.11.2020 Обявление за възложена поръчка 1.95 MB 07-3_14.pdf
12.11.2020 Договор ДД-120-26.10.2020 - КЮ ЕЛЕКТРОНИК ЕООД 3.56 MB dd-120-26.10.2020-kyu-elektronik-eood_z.pdf
29.09.2020 Протокол 2 517.44 KB protokol-2_rd-19-13-3.pdf
29.09.2020 Протокол 1 2.16 MB protokol_1-3.pdf
29.09.2020 Решение 456.54 KB reshenie-rd-19-13_1-3.pdf
29.09.2020 Доклад 1.01 MB doklad-rd-19-13-3.pdf
17.09.2020 Съобщение отваряне ценови предложения 317.03 KB sobschenie-otvaryane-na-cenovi-oferti.pdf
02.09.2020 Техническо предложение- приложение 2 20.22 KB tehnichesko_predlozhenie_-_prilozhenie_no_2.docx
02.09.2020 Декларация по чл. 54, ал. 1 19.95 KB deklaraciya_po_chl_54_al_1.docx
02.09.2020 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП 46.12 KB deklaraciya_po_59-zmip_-_prilozhenie_no_5.docx
02.09.2020 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП 42.01 KB deklaraciya_po_4222_-_zmip_-_prilozhenie_no_6.docx
02.09.2020 Покана 985.34 KB pokana.pdf
02.09.2020 Техническа спецификация 483.56 KB tehnicheska_specifikaciya.pdf
02.09.2020 Проект на договор 443.44 KB proekt_na_dogovor.pdf

slogan bg