Skip to main content

Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Статус
Затворена

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет „ Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър” , по Рамково споразумение № СПОР-2/10.03.2020 г.

Сроковете за подаване на оферти и изискванията на поръчката са описани в приложените файлове, като същите са достъпни и в Софтуера за електронно възлагане на обществени поръчки /СЕВОП/, под № 2157.

Дата Описание на файла Размер Файл за сваляне
07.10.2020 Решение за изпълнител 287.95 KB reshenie_izplnitel-rd-13-149_1.pdf
07.10.2020 Протокол 2 995.21 KB protokol-2-1.pdf
07.10.2020 Доклад 1.94 MB dokald-1.pdf
07.10.2020 Протокол 1 2.69 MB protokol_1.pdf
30.09.2020 Съобщение отваряне ценови предложения - компютърни конфигурации 2020 304.17 KB sobshchenie_otvaryane_na_cenovi_oferti.pdf
02.09.2020 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП 41.99 KB deklaraciya_po_4222_-_zmip_-_prilozhenie_no_7.docx
02.09.2020 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП 46.13 KB deklaraciya_po_59-zmip_-_prilozhenie_no_6.docx
02.09.2020 Д Е К Л А Р А Ц И Я За отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки 19.7 KB deklaraciya_po_chl_54_al_1_1.docx
02.09.2020 Покана 1.17 MB pokana_1.pdf
02.09.2020 Проект на договор 444.87 KB proekt_na_dogovor_1.pdf
02.09.2020 Техническо предложение 22.09 KB tehn_predlozhenie.docx
02.09.2020 Техническа спецификация 494.51 KB tehnicheska_specifikaciya_op_1.pdf

slogan bg