Skip to main content

ИНЖ. АТАНАС МАЛИНОВ ХАДЖИЙСКИ

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
3269
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ПАЗАРДЖИК
Email
atanas1518@gmail.com

slogan bg