Skip to main content

ИНЖ. ПЕТЬО ПЕТРОВ СПАСОВ

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
3223
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ШУМЕН
Email
spasovgeo@abv.bg
Дата на изтичане на срока на преминат курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация

slogan bg