Skip to main content

Осигуряване на СГКК - Бургас, СГКК - Сливен, СГКК - Стара Загора СГКК - Ямбол и СГКК - Хасково СГКК - Кърджали, СГКК - Пазарджик, СГКК - Пловдив, СГКК - Смолян с првни консутанти

Статус
Възложена

„Осигуряване на службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) с правни консултанти с цел подпомагане изпълнението на дейността им по създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри. Обезпечаване на необходимостта от правна помощ и консултации във връзка с предоставяните от СГКК административни услуги и/ или информация от Кадастралната карта и кадастралните регистри с цел подобряване на обслужването и повишаване сигурността на гражданския оборот“ по 2 (две) обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „СГКК - Бургас, СГКК - Сливен, СГКК - Стара Загора СГКК - Ямбол и СГКК - Хасково“

Обособена позиция № 2 - „СГКК - Кърджали, СГКК - Пазарджик, СГКК - Пловдив, СГКК - Смолян“

Дата Описание на файла Размер Файл за сваляне
18.10.2019 Решение за откриване-Бургас-Смолян 1.02 MB resheniezaotkrivane-burgas-smolyan.pdf
18.10.2019 ПОКАНА-Бургас-Смолян 3.62 MB pokana-burgas-smolyan.pdf
18.10.2019 Приложение № 1 Техническа спецификация-Бургас-Смолян 239.2 KB prilozhenieno1tehnicheskaspecifikaciya-burgas-smolyan.pdf
18.10.2019 Приложение № 2 Приект на договор-Бургас-Смолян 497.18 KB prilozhenieno2priektnadogovor-burgas-smolyan.pdf
18.10.2019 Образци-Бургас-Смолян 386.38 KB obrazci-burgas-smolyan.zip
09.12.2019 ДД-151-2019 Адв.д-во СПАСОВ, АНГEЛОВ, ТОМОВ, КАЗАНЛИЕВ И ХАРБАЗОВ 3.45 MB dd-151-2019_advd-vo_spasov_angelov_tomov_kazanliev_i_harbazov.pdf
09.12.2019 ДД-156-2019 Адв.д-во КРАСИМИР ТОДОРОВ, ГЕТЕВ, ГАНЧЕВ И ПАРТНЬОРИ 3.52 MB dd-156-2019_advd-vo_krasimir_todorov_getev_ganchev_i_partnori.pdf
09.12.2019 Обявление за възложена поръчка 2.21 MB obyavlenie_za_vzlozhena_porchka.pdf
29.10.2019 Доклад 2.24 MB doklad_26327.pdf
29.10.2019 Протокол № 1 1.45 MB protokol_no_1-26327.pdf
29.10.2019 Протокол № 2 3.57 MB protokol_no_2-26327.pdf
29.10.2019 Решение за определяне на изпълнител 528.43 KB Reshenie-za-opredelyane-naizpalnitel--26327.pdf
12.01.2021 Обявление за приключване на договор ДД-151 2.37 MB obyavlenie-za-priklyuchvane-na-dogovor-dd-151-1.pdf
12.01.2021 Обявление за приключване на договор ДД-151 2.47 MB obyavlenie-za-priklyuchvane-na-dogovor-dd-156-1.pdf

slogan bg