Skip to main content

Снежана Борисова Георгиева

Година на подаване
2019 2020
длъжност
Главен специалист
по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
ЕЖ- 128/ 4.5.2020
ЕЖ- 289/ 10.5.2019

slogan bg