Skip to main content

Извършване на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите, работещи в АГКК и 28-те СГККК

Статус на публ. покана и търгове
Възложена

Събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите, работещи в Агенция по геодезия, картография и кадастър и 28-те Служби по геодезия, картография и кадастър”.

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 03.07.2019 г., включително, до 17:30 часа.

 

 

Офертите ще се отворят на 04.07.2019 ч. от 11:00 ч. на посочения по-горе адрес.

Дата Файл за сваляне Описание Размер
18.06.2019 obyava-medicinskipregledi-2019.pdf Покана-медицински прегледи-2019 1.7 MB
18.06.2019 informaciya-aop-medicinskipregledi-2019.pdf Информация-АОП-медицински прегледи-2019 333.67 KB
18.06.2019 tehnicheskaspecifikaciyamedicinskipregledi-2019.pdf Техническа спецификация_медицински прегледи-2019 837.44 KB
18.06.2019 prilozheniya-medicinskipregledi.zip Приложения-медицински прегледи 952.82 KB
26.06.2019 razyasnenie-medicinski_pregledi_2019.pdf Разяснение-МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ 2019 298.09 KB
28.06.2019 informaciya_za_udlzhavane_na_sroka.pdf Информация за удължаване на срока - медицински прегледи 340.08 KB
05.07.2019 protokol_1-medicinski_pregledi.pdf Протокол 1-медицински прегледи 731.33 KB
11.07.2019 protokol_2-medicinski.pdf Протокол 2- медицински прегледи 732.9 KB
03.09.2019 dd-122-2019_medicinski_centrove_fi_helt_ad_zp.pdf ДД-122-2019 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ ФИ ХЕЛТ АД_ЗП 9.69 MB
03.09.2019 dogovor_podizplnitel_varna_zp.pdf Договор подизпълнител_Варна 1.73 MB
03.09.2019 dogovor_podizplnitel_plovdiv_zp.pdf Договор подизпълнител Пловдив 1.67 MB

slogan bg