В ДВ, бр. 69 от 21.08.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

В ДВ, бр. 69 от 21.08.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-1316 от 19.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Божурица, община Долна Митрополия, област Плевен;

-      Заповед № РД-18-1317 от 19.7.2018 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР за землището на гр. Раднево, община Раднево, област Стара Загора;

-      Заповед № РД-18-1318 от 19.7.2018 г. за одобряване на КККР за поземлен имот с идентификатор 56784.520.1606 и сгради с идентификатори 56784.520.1606.1 и 56784.520.1606.2, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив;    

-      Заповед № РД-18-1319 от 19.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Рибен, община Долна Митрополия, област Плевен;

-      Заповед № РД-18-1320 от 19.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гостиля, община Долна Митрополия, област Плевен;

-      Заповед № РД-18-1321 от 19.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия, област Плевен;

-      Заповед № РД-18-1322 от 19.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крушовене, община Долна Митрополия, област Плевен;

-      Заповед № РД-18-1323 от 19.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ореховица, община Долна Митрополия, област Плевен;

-      Заповед № РД-18-1324 от 19.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Подем, община Долна Митрополия, област Плевен;

-      Заповед № РД-18-1325 от 19.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Нова Върбовка, община Стражица, област Велико Търново;

-      Заповед № РД-18-1326 от 24.7.2018 г. за одобряване на КККР за землището на с. Баня, община Разлог, област Благоевград;

-      Заповед № РД-18-1327 от 24.7.2018 г. за одобряване на КККР за землището на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград;

-      Заповед № РД-18-1328 от 24.7.2018 г. за одобряване на КККР за землището на с. Годлево, община Разлог, област Благоевград;

-      Заповед № РД-18-1329 от 24.7.2018 г. за одобряване на КККР за землището на с. Горно Драглище, община Разлог, област Благоевград;

-      Заповед № РД-18-1330 от 24.7.2018 г. за одобряване на КККР за землището на с. Добърско, община Разлог, област Благоевград;

-      Заповед № РД-18-1331 от 24.7.2018 г. за одобряване на КККР за землището на с. Долно Драглище, община Разлог, област Благоевград;

-      Заповед № РД-18-1332 от 25.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бърдоква, община Исперих, област Разград;

-      Заповед № РД-18-1333 от 25.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Делчево, община Исперих, област Разград;

-      Заповед № РД-18-1334 от 25.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Драгомъж, община Исперих, област Разград;

-      Заповед № РД-18-1335 от 25.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Къпиновци, община Исперих, област Разград;

-      Заповед № РД-18-1336 от 25.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Подайва, община Исперих, област Разград;

-      Заповед № РД-18-1337 от 25.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Средоселци, община Исперих, област Разград;

-      Заповед № РД-18-1338 от 25.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Старо селище, община Исперих, област Разград;

-      Заповед № РД-18-1339 от 25.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ваксево, община Невестино, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-1340 от 25.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ветрен, община Невестино, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-1341 от 25.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долна Козница, община Невестино, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-1342 от 25.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Длъхчево-Сабляр, община Невестино, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-1343 от 25.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Балик, община Тервел, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-1344 от 25.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Главанци, община Тервел, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-1345 от 25.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кладенци, община Тервел, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-1346 от 25.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Нова Камена, община Тервел, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-1347 от 25.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Оногур, община Тервел, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-1348 от 25.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Полковник Савово, община Тервел, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-1349 от 25.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Попгруево, община Тервел, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-1350 от 25.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сърнец, община Тервел, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-1351 от 25.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Честименско, община Тервел, област Добрич;

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.