В ДВ, бр. 50 от 15.06.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

 ДВ, бр. 50 от 15.06.2018 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1094 от 10.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Любча, община Доспат, област Смолян;

Заповед № РД-18-1095 от 10.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Црънча, община Доспат, област Смолян;

Заповед № РД-18-1096 от 10.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чавдар, община Доспат, област Смолян;

Заповед № РД-18-1097 от 11.05.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на гр. Мездра, община Мездра, област Враца;

Заповед № РД-18-1098 от 14.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Балканци, община Стражица, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-1099 от 14.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Асеново, община Стражица, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-1100 от 14.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Копаница, община Радомир, област Перник;

Заповед № РД-18-1100 от 14.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Копаница, община Радомир, област Перник;

Заповед № РД-18-1101 от 14.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стефаново, община Радомир, област Перник;

Заповед № РД-18-1102 от 14.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чуковец, община Радомир, област Перник;

Заповед № РД-18-1103 от 14.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дебели лаг, община Радомир, област Перник;

Заповед № РД-18-1104 от 14.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долна Диканя, община Радомир, област Перник;

Заповед № РД-18-1105 от 14.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долни Раковец, община Радомир, област Перник;

Заповед № РД-18-1106 от 14.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Извор, община Радомир, област Перник;

Заповед № РД-18-1107 от 14.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кондафрей, община Радомир, област Перник;

Заповед № РД-18-1108 от 15.05.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-1109 от 15.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Млада гвардия, община Ветрино, област Варна;

Заповед № РД-18-1110 от 15.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Средно село, община Ветрино, област Варна;

Заповед № РД-18-1111 от 15.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бобораци, община Радомир, област Перник;

Заповед № РД-18-1112 от 15.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Владимир, община Радомир, област Перник;

Заповед № РД-18-1113 от 15.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Драгомирово, община Радомир, област Перник;

Заповед № РД-18-1114 от 15.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бошуля, община Септември, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-1116 от 16.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горна Диканя, община Радомир, област Перник;

Заповед № РД-18-1117 от 16.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Жедна, община Радомир, област Перник;

Заповед № РД-18-1118 от 16.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Житуша, община Радомир, област Перник;

Заповед № РД-18-1119 от 16.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Касилаг, община Радомир, област Перник;

Заповед № РД-18-1120 от 16.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кленовик, община Радомир, област Перник;

Заповед № РД-18-1121 от 16.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кошарите, община Радомир, област Перник;

Заповед № РД-18-1122 от 16.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Негованци, община Радомир, област Перник;

Заповед № РД-18-1123 от 16.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Николаево, община Радомир, област Перник;

Заповед № РД-18-1124 от 17.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Борнарево, община Радомир, област Перник;

Заповед № РД-18-1125 от 17.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Поцърненци, община Радомир, област Перник;

Заповед № РД-18-1126 от 17.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Углярци, община Радомир, област Перник;

Заповед № РД-18-1127 от 17.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Червена могила, община Радомир, област Перник;

Заповед № РД-18-1128 от 17.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бряговица, община Стражица, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-1129 от 17.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Виноград, община Стражица, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-1130 от 22.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долни Вит, община Гулянци, област Плевен;

Заповед № РД-18-1131 от 22.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дъбован, община Гулянци, област Плевен;

Заповед № РД-18-1132 от 22.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Искър, община Гулянци, област Плевен;

Заповед № РД-18-1133 от 22.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград;

Заповед № РД-18-1134 от 22.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград;

Заповед № РД-18-1135 от 22.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград;

Заповед № РД-18-1136 от 22.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Илинден, община Хаджидимово, област Благоевград;

Заповед № РД-18-1137 от 22.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лъки, община Хаджидимово, област Благоевград;

Заповед № РД-18-1138 от 22.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Нова Ловча, община Хаджидимово, област Благоевград;

Заповед № РД-18-1139 от 22.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград;

Заповед № РД-18-1140 от 22.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ябълковец, община Ардино, област Кърджали;

Заповед № РД-18-1141 от 22.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Брест, община Гулянци, област Плевен;

Заповед № РД-18-1142 от 22.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гиген, община Гулянци, област Плевен;

Заповед № РД-18-1143 от 22.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дреатин, община Драгоман, област София;

Заповед № РД-18-1144 от 22.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Неделище, община Драгоман, област София;

Заповед № РД-18-1145 от 22.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Цацаровци, община Драгоман, област София;

Заповед № РД-18-1146 от 22.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дрен, община Радомир, област Перник;

Заповед № РД-18-1147 от 22.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Друган, община Радомир, област Перник;

Заповед № РД-18-1148 от 22.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Прибой, община Радомир, област Перник;

Заповед № РД-18-1149 от 22.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Радибош, община Радомир, област Перник;

Заповед № РД-18-1150 от 23.05.2018 г. – за одобряване на КККР за поземлени имоти с идентификатори 53045.501.512 и 53045.501.513, гр. Обзор, община Несебър, област Бургас;

Заповед № РД-18-1151 от 23.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Милковица, община Гулянци, област Плевен;

Заповед № РД-18-1152 от 23.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Шияково, община Гулянци, област Плевен;

Заповед № РД-18-1153 от 23.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пещера, община Земен, област Перник;

Заповед № РД-18-1154 от 23.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Водно, община Стражица, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-1155 от 23.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горски Сеновец, община Стражица, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-1156 от 23.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Беслен, община Хаджидимово, област Благоевград;

Заповед № РД-18-1157 от 23.05.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.