Skip to main content

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Божурище и гр. Долна баня и на други населени места в общини Божурище и Долна баня и дейности за довършване на процедурата по

Статус
Възложена

На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Обособена позиция № 4 се възлага по реда на чл. 20, ал. 4 от  ЗОП

обществена поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Божурище и гр. Долна баня и на други населени места в общини Божурище и Долна баня и дейности за довършване на процедурата по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри за частта от територията на район „Студентски“, Столична община, за която Заповед № РД-18-38 от 10.07.2012 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за одобряване на КККР е оттеглена“ по 4 (четири) обособени позиции.

 

Дата Описание на файла Размер Файл за сваляне
13.12.2017 Договор КД-1-175-2017 ГЕОПЛАНПРОЕКТ ЕАД_Обособена позиция № 4 1.45 MB kd-1-175-2017geoplanproekteadobosobenapoziciyano4.pdf

slogan bg