Skip to main content

ИНЖ. МОМЧИЛ МАРИНОВ ИВАНОВ

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
2169
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
ПК-132
Телефон
0888 835122
Email
m_ivanov@geohide.com

slogan bg