Изработване на нов формат за обмен на кадастрални и други пространствени данни за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Contract status: 
ПРЕКРАТЕНА

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ИЗРАБОТВАНЕ НА НОВ ФОРМАТ ЗА ОБМЕН НА КАДАСТРАЛНИ И ДРУГИ ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР“,
 преписка АОП № 01055-2016-0026
Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, в деловодството на АГКК – гр. София, ул. „Мусала“ № 1, в срок до 24.11.2016 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.
Отварянето на офертите ще се състои на 25.11.2016г. от 10.00 ч.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до сградата на АГКК - гр. София, ул. „Мусала“ № 1, в която се извършва отварянето.

Документи

Номер: 13052
Датаsort icon Файл за сваляне Описание Размер
01.12.2016 obyavleniezavzlozhenaporchka-xml-30112016.pdf Обявление за възложена поръчка-XML-30.11.2016 2.42 MB
16.11.2016 reshenierd-19-29-16112016gzaprekratyavanenaprocedura.pdf Решение РД-19-29-16.11.2016 г. за прекратяване на процедура 496.79 KB
20.10.2016 obrazec2tehnicheskopredlojeniespisykslujitelipromqna17102016.doc Образец 2-техническо предложение -списък на служители - промяна 17.10.2016 37.5 KB
20.10.2016 dokumentaciqxmlformat2016promqna17102016.pdf Документация-XML-промяна-17.10.2016 467.89 KB
20.10.2016 obyavleniezaizmenenieilizadoplnitelnainformaciya201055-2016-0026xml17102016.pdf Обявление за изменение или за допълнителна информация от 17.10.2016г. 588.09 KB
20.10.2016 tehnicheskaspeifikaciqxmlpromqna17102016.pdf Техническа спесификация _XML-промяна 17.10.2016 244.79 KB
06.10.2016 obyavleniezaizmenenieilizadoplnitelnainformaciya2016-ojs193-347613-bg.pdf Обявление за изменение или за допълнителна информация_2016-OJS193-347613-bg 72.23 KB
03.10.2016 obrazcixmlformat.rar 112.73 KB
03.10.2016 tehnicheskaspeifikaciqxml.pdf 245.59 KB
03.10.2016 metodikaxml2016.pdf 392.22 KB
03.10.2016 dokumentaciqxmlformat2016.pdf 390.23 KB
03.10.2016 reshenie01055-2016-agkkxml.pdf 1.51 MB
03.10.2016 obqvlenie01055-2016-agkkxml.pdf 3.31 MB