Skip to main content

Създаване на КККР на землищата на общински центрър гр. Ябланица, и на други населени места в общини Луковит, Тетевен и Ябланица

Статус
Възложена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  ”Създаване на КККР на землищата на общински центрър гр. Ябланица, и на други населени места в общини  Луковит, Тетевен и Ябланица” по 5 (пет) обособени позиции

(преписка АОП № 01055-2016-0007).

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08.30 до 16:00 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 05.04.2016 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 06.04.2016 г. в 10:30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1

Дата Описание на файла Размер Файл за сваляне
22.02.2016 1. Решение за откриване на процедура 440.87 KB reshenie-otkrivane-yablanica.pdf
22.02.2016 2. Обявление за поръчка 2.07 MB obyavlenie-porchka-yablanica.pdf
22.02.2016 3. Документация за участие част І 259.03 KB dokumentaciya-chast-i-yablanica.pdf
22.02.2016 4. Документация за участие част ІІ 959.5 KB dokumentaciya-chast-ii-yablanica.pdf
22.02.2016 5. Приложение № І. Техническа спецификация 342.85 KB prilozhenie-i-yablanica.pdf
22.02.2016 6. Приложение № 20.1 281.87 KB prilozhenie-20-1-yablanica.pdf
22.02.2016 7. Приложение № 20.2 282.5 KB prilozhenie-20-2-yablanica.pdf
22.02.2016 8. Приложение № 20.3 283.16 KB prilozhenie-20-3-yablanica2.pdf
22.02.2016 9. Приложение № 20.4 257.94 KB prilozhenie-20-4-yablanica.pdf
22.02.2016 10. Приложение № 20.5 244.47 KB prilozhenie-20-5-yablanica.pdf
22.02.2016 11. Приложение № ІІ- Методика за оценка 338.59 KB metodikaocenkaprilozhenieii-yablanica.pdf
22.02.2016 12. Образци 383 KB obrazci-yablanica.doc
26.02.2016 Разяснения по постъпили запитвания рег. № 99-43/2016 година 242.52 KB 99-43.pdf
07.03.2016 Разяснение по постъпило запитване изх. № 99-43/07.03.2016 година 226.61 KB otgovor401005-2016-0001-0014.pdf
14.03.2016 Разяснение по потсъпило запитване рег. № 99-43/10.03.2016 година 595.66 KB otgovorzapitvane8tryavna.pdf
14.03.2016 Разяснение по постъпили запитвания рег. № 99-43/12.03.2016 година 654.11 KB 99-43otgovor-zapitvane-9-tryavna.pdf
14.03.2016 Разяснение по постъпили запитвания рег. № 99-43/14.03.2016 година 584.99 KB otgovor-zapitvane-10-99-43-14-03-2016-tryavna.pdf
17.03.2016 Разяснения изх. № 99-43/16.03.2016 година 281.53 KB otgovor-99-43-11-12-13-16-03-2016.pdf
21.03.2016 Разяснения изх. № 99-43/21.03.2016 година 217.54 KB 99-4321032016.pdf
25.03.2016 Отказ за предоставяне на разяснения рег. № 99-43/25.03.2016 година 136.47 KB 99-43-otgovor-zapitvane-16.pdf
12.08.2016 Протокол № 1/2016 година от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-19-7/06.04.2016 г 299.89 KB protokol119-7.pdf
26.08.2016 Писмо за отваряне на ценови оферти 2.32 MB lukovitteteven-ceni.pdf
19.09.2016 Протокол № 2 442.49 KB protokol2agkkqblanicalukovittetevenqblanica.pdf
19.09.2016 Протокол № 3 238.06 KB protokol3agkkqblanicalukovittetevenqblanica.pdf
19.09.2016 Решение за класиране на учстниците и избиране на изпълнител 221.65 KB reshenieqblanicalukovitteteven.pdf
08.12.2016 Договор ОП 1 367.82 KB dogovorop1.pdf
08.12.2016 Договор ОП 2 476.23 KB dogovorop2.pdf
08.12.2016 Договор ОП 3 478.66 KB dogovorop3.pdf
08.12.2016 Договор КД-1-99/31.10. 2016 по ОП 4 474.95 KB dogovorop4.pdf
08.12.2016 Договор ОП 5 367.01 KB dogovorop5.pdf
15.11.2019 Обявление за приключване на договор КД-1-99/31.10. 2016 по ОП 4 350.26 KB obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_kd-1-99_z.pdf
02.01.2020 Обявление за приключване на договор КД-1-98 729.72 KB obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_kd-1-98_z.pdf
02.02.2021 Обявление за приключване на договор КД-1-91-2016 519.85 KB obyavlenie-za-priklyuchvane-na-dogovor-kd-1-91_2016.pdf
13.04.2021 Обявление за приключване на договор КД-1-92-2016 239.08 KB obyavlenie-za-priklyuchvane-na-dogovor-kd-1-92_2016.pdf

slogan bg