Основни положения за практическо прилагане на Българска геодезическа система 2005 (БГС2005)