Skip to main content

Заповед на МРРБ относно техническите изисквания за издаване на удостоверения и скици по чл. 13, ал.5 и 6 и техническите изисквания за изработване и условия за приемане и контрол на помощните планове по чл.13а, ал.1 и 2 от ППЗСПЗЗ

Заповед на МЗГ и МРРБ относно техническите изисквания за определяне на застроените и прилежащите площи на сградите и съоръженията от имуществото на организациите по &12 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Subscribe to Заповеди и указания на МРРБ и МЗХ

slogan bg