Skip to main content

ИНЖ. ВАЛЕНТИНА КОСТОВА УНГАРОВА

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
2647
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СТАРА ЗАГОРА
Адрес
ул. „Кольо Ганчев” 17, ет. 3, ап. 4
Телефон
0898 56 11 78
Email
vali4ka.23@abv.bg

slogan bg